Tin tức

Thực hiện công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giới thiệu và phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số. Và Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 04/8/2019 của UBND huyện An Lão về việc phân công cho cơ quan, đơn vị, trường học kết nghĩa với các thôn đặc biệt khó khắn. Ngày 30/3/2019 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An Lão tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão. Đến dự buổi Lễ có các ông: Chung Thành Ngà, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định; ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định; Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện Bưu điện huyện An Lão; Ông Mai Xuân Quanh, chủ tịch công đoàn Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định; ông Trần Duy Huân, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định; Về chính quyền địa phương có ông Đinh Văn Phú, Chủ tịch xã An Trung, ông Đinh Văn Be trưởng thôn 8, cùng toàn thể đồng bào Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top