Tin tức

Năm 2017 là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách  thức đan xen với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Nhưng với sự nổ lực phấn đấu của từng viên chức – người lao động (VC-NLĐ), Trung tâm đã hoàn thành kế hoạch và đạt được kết quả đáng khích lệ. Được sự cho phép của Giám đốc Sở GTVT Bình Định. Ngày 15 tháng 3 năm 2018 với khí thế thi đua hoàn thành nhiêm vụ, Trung tâm tổ chức hội nghị VC-NLĐ năm 2018 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức – người lao động 2017; đề ra  phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn, tất cả vì mục tiêu đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho viên chức – người lao động; Sự phát triển của Trung tâm trong năm 2018 và tiền đề cho những năm tiếp theo.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top