Tin tức

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT Bình Định. Ngày 05 tháng 3 năm 2019 Trung tâm tổ chức hội nghị viên chức – người lao động (VC-NLĐ) năm 2019 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị VC-NLĐ năm 2018; Đề ra  phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn, tất cả vì mục tiêu đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho VC-NLĐ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top