Tin tức

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 17/3/2021 tại Hội trường Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định đã tổ chức Hội nghị viên chức  người lao động năm 2021.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top