Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, phục vụ sát hạch lái xe (05/09/2023)

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, phục vụ sát hạch lái xe

 


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top