Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 07/9/2019 (08/09/2019)

Thực hiện quyết định 446/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 06/9/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K252B11, K252B2, K223D,K223E, K240FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và khóa K65XC của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 07 tháng 9 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và rung tâm đào tạo nghề tại Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 22/8/2019 (23/08/2019)

Thực hiện quyết định 416/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 21/8/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K251B2, K217C,K221NC, K239FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và khóa K11XB11, K79XB2 của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 22 tháng 8 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và rung tâm đào tạo nghề tại Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 10/8/2019 (11/08/2019)

Thực hiện quyết định /QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 09/8/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 10 tháng 8 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và Trung tâm Đào tạo nghề tại Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 27/7/2019 (28/07/2019)

Ngày 27 tháng 7 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 06/7/2019 (06/07/2019)

Thực hiện quyết định 325/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 05/7/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K248B11, K248B1B2, K215C,K219NC, K236FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và khóa K63XC của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 06 tháng 7 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và rung tâm đào tạo nghề tại Bình Định.

 
 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 22/6/2019 (22/06/2019)

Thực hiện quyết định 309/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 21/ 6/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K247B2, K220D,K220E, K235FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 22 tháng 6 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 8/6/2019 (09/06/2019)

Thực hiện quyết định 276/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 07/ 6/ 2019 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K247B111, K246B2,K214NC, K234FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 08 tháng 6 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 25/5/2019 (27/05/2019)

Ngày 25 tháng 5 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định thuộc Trường Dạy nghề số 5 Bộ quốc phòng.

 
 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 5/5/2019 (06/05/2019)

Ngày 5 tháng 5 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 21/4/2019 (22/04/2019)

Ngày 21 tháng 4 năm 2019. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định thuộc Trường Dạy nghề số 5 Bộ quốc phòng.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top