Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 18/6/2023 (18/06/2023)

Ngày 18 tháng 6 năm 2023. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định .

Kết quả sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 ngày 28/5/2023 (28/05/2023)

Ngày 28 tháng 5 năm 2023. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Địa chỉ 361 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1, A2 cho các học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 21/5/2023 (21/05/2023)

Ngày 21 tháng 5 năm 2023. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định .

 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 29/4/2023 (29/04/2023)

Ngày 29 tháng 4 năm 2023. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định và học viên rớt, vắng của các cơ sở khác.

 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 22/4/2023 (23/04/2023)

Ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho các học viên Công ty cổ phần đào tạo lái xe Trung Lương và học viên rớt, vắng của các cơ sở khác.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 ngày 23/4/2023 (23/04/2023)

Thực hiện quyết định 246/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 21 tháng 4 năm 2023 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe Mô tô hạng A1, A2 cho thí sinh của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 16/4/2023 (16/04/2023)

Ngày 16 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 13/11/2020 (13/11/2020)

Thực hiện quyết định 602/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K267B11; K275B2, K231C, K234NC, K268FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 30/8/2020 (31/08/2020)

Thực hiện quyết định 441/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K263B11; K270B2, K228C, K262FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và K71C của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 30 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 
 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 14/8/2020 (15/08/2020)

hực hiện quyết định 397/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K269B2, K234D, K234E, K261FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và K71C của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top