Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 28/11/2020 (28/11/2020)

Ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 13/11/2020 (13/11/2020)

Thực hiện quyết định 602/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 12 tháng 11 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K267B11; K275B2, K231C, K234NC, K268FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 13 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 30/8/2020 (31/08/2020)

Thực hiện quyết định 441/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K263B11; K270B2, K228C, K262FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và K71C của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 30 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 
 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 14/8/2020 (15/08/2020)

hực hiện quyết định 397/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K269B2, K234D, K234E, K261FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định và K71C của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định. Ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 15/7/2020 (16/07/2020)

Thực hiện quyết định 327/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K261B1, K267B2, K233D, K233E, K259FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 14/5/2020 (15/05/2020)

Thực hiện quyết định của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định ngày 13/5/2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 14 tháng 5 năm 2020. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định .

 
 

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 13/3/2020 (14/03/2020)

Thực hiện quyết định 82/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K261B1B2, K223C, K226NC. K228D, K228E, K249FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 13 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 03/3/2020 (04/03/2020)

Thực hiện quyết định 72/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 28/02/ 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh khóa: K13B11, K83B2, K68C của Trung tâm đào tạo nghề tại Bình Định thuộc Trường Cao đẳng nghề số 5 và thí sinh khóa: K260B2, K248FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 03 tháng 3 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 08/02/2020 (09/02/2020)

Thực hiện quyết định 58/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 07/02/ 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K259B2, K227D, K227E, K247FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 08 tháng 02 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định.

Kết quả tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày 21/01/2020 (22/01/2020)

Thực hiện quyết định 47/QĐ-SGTVT tỉnh Bình Định ngày 20/01/ 2020 về việc Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh các khóa: K258B2, K225NC, K246FC của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Ngày 21 tháng 01 năm 2020. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Bình Định thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Ban Sát hạch cấp giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức kỳ Sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho học viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top