Lái xe ôtô hạng B1 (số sàn)

I/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời gian khóa đào tạo: 88,5 ngày.

2. Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

            2.1 Các môn học lý thuyết: Tổng cộng 136 giờ. Trong đó:

 1.

 Pháp luật giao thông đường bộ;

 Thời gian học:

 90 giờ

 2.

 Cấu tạo và sửa chữa thông thường;

 Thời gian học:

 08 giờ

 3.

 Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông;

 Thời gian học:

 14 giờ

 4.

 Kỹ thuật lái xe;

 Thời gian học:

 20 giờ

5.  Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông Thời gian học:  04 giờ

 

* Học viên làm bài Kiểm tra kết thúc môn học sau khi hoàn thành thời gian học của từng môn lý thuyết. Học viên học láiô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết, nhưng phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo để được ôn luyện, kiểm tra; 

* Học viên phải được kiểm tra đạt yêu cầu môn Pháp luật giao thông đường bộ, Kỹ thuật lái xe mới được học tiếp phần Thực hành lái xe.

            2.2 Môn học Thực hành lái xe ô tô

* Số giờ học thực hành: 84 giờ.

* Số km thực hành: 1.100km.

                        * Các loại xe được tập trong phần thực hành lái xe:

1/ Xe tải 1,4 tấn (xe hiệu KIA hoặc ISUZU)

2/ Xe con số tự động (xe VIOS 5 chỗ ngồi và xe INOVA 8 chỗ ngồi)  

3/ Xe con số sàn (Xe Vios 5 chỗ ngồi)               

3. Kiểm tra tốt nghiệp cấp Chứng chỉ Sơ cấp

            Nội dung kiểm tra gồm 4 phần: Lý thuyết; Thực hành lái xe tiến, lùi trong hình chữ chi; Thực hành lái xe trong hình tổng hợp; Thực hành lái xe trên đường. Thí sinh hoàn thành đạt cả 4 phần kiểm tra trên thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp (là điều kiện để đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe).

* Phần lý thuyết: Kiểm tra trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ngân hàng đề Bộ 600 câu hỏi Sát hạch giấy phép lái xe ôtô trong đó có 60 câu hỏi điểm liệt). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Kiểm tra.

 Mỗi đề thi có 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có 01 ý đúng. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ. 

Thời gian làm bài: 20 phút.

 Thang điểm 30 câu hỏi, yêu cầu trả lời đúng 27 câu hỏi trở lên và không được trả lời sai câu điểm liệt là đạt

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thi Tiến lùi xe trong hình chữ chi

            Thí sinh thực hiện 2 bài: - Tiến xe trong hình chữ chi

                                                    - Lùi xe trong hình chữ chi

Thời gian thực hiện: 2 phút

Thang điểm: 20, điểm đạt 16

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành trong hình tổng hợp

            Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

- Bài 1:  Xuất phát

- Bài 2: Dừng và khởi hành xe ngang dốc; 

- Bài 3: Ghép dọc xe vào nơi đỗ

- Bài 4: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 5: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 6: Qua đường vòng quanh co; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 7: Ghép xe ngang vào nơi đỗ

- Bài 8: Thay đổi số trên đường bằng

- Bài 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

- Bài 10: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ; 

- Bài 11: Kết thúc.

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, trên những đoạn đường di chuyển giữa các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp và xử lý tình huống nguy hiểm; Tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân.

Thời gian thực hiện: 18 phút

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành lái xe trên đường:

Thí sinh thực hiện bài Kiểm tra lái xe trên đường giao thông công cộng với chiều dài tối thiểu 02 km, có đủ tình huống theo quy định.

Các bài thực hiện:

- Xuất phát

-Tăng số tăng tốc độ

- Giảm số giảm tốc độ

- Kết thúc

Trên quãng đường 02 km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ giám khảo có thể yêu cầu thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình Kiểm tra, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 4 phần Kiểm tra thì được cấp Chứng chỉ Sơ cấp và được Đăng ký dự sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

 

II. SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

            Nội dung Sát hạch gồm 3 phần:

1/ Sát hạch Lý thuyết

2/ Sát hạch phần mềm mô phỏng tình huống gao thông

3/ Sát hạch Thực hành trong hình

4/ Sát hạch Thực hành trên đường.

Thí sinh hoàn thành đạt cả 4 phần kiểm tra trên thì được cấp Giấy phép lái xe.

* Sát hạch lý thuyết:

Thực hiện trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ngân hàng đề là 450 câu hỏi ôn tập sát hạch lái xe ôtô). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Sát hạch lý thuyết.

Mỗi đề sát hạch 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng. Nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian quy định tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Thời gian làm bài: 20 phút 

Thang điểm 30, điểm đạt từ  26 điểm trở lên.

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Sát hạch Mô phỏng tình huống giao thông:

Thực hiện trên máy vi tính có cài đặt phần mềm sát hạch của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Ngân hàng đề là 120 clip mô phỏng tình huống giao thông). Thí sinh tiếp nhận máy vi tính, nhập số báo danh, kiểm tra thông tin và chọn ô “Vào thi” để bắt đầu bài Sát hạch.

Mỗi đề sát hạch 10 clip. Mỗi clip thí sinh phải bấm phím chọn thời gian vị trí xãy ra tình huống giao thông. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra hoặc hết thời gian của mỗi clip (kể cả các clip chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Thời gian làm bài: Phụ thuộc vào tổng thời gian của 10 Clip 

Thang điểm 50, điểm đạt từ 35 điểm trở lên.

* Phần thực hành trong hình

            Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi có gắn thiết bị chấm điểm tự động tại sân sát hạch đúng theo trình tự các bài như sau:

- Bài 1: Xuất phát

- Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

- Bài 3: Ghép xe dọc vào nơi đỗ

- Bài 4: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 5: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 6: Qua đường vòng quanh co; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 7: Ghép xe ngang vào nơi đỗ

- Bài 8: Thay đổi số trên đường bằng

- Bài 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua

- Bài 10: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;  Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông

- Bài 11: Kết thúc.

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, trên những đoạn đường di chuyển giữa các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp và xử lý tình huống nguy hiểm; Tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí trên sân.

Thời gian thực hiện: 18 phút

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

* Phần thực hành lái xe trên đường:

Thực hiện trên xe con Vios 5 chỗ ngồi có gắn thiết bị chấm điểm tự động trên đường giao thông công cộng với chiều dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định.

Các bài thực hiện:

- Xuất phát

-Tăng số tăng tốc độ

- Giảm số giảm tốc độ

- Kết thúc

Trên quãng đường 2km, các bài Tăng số tăng tốc độ, Giảm số giảm tốc độ giám khảo có thể yêu cầu thực hiện nhiều lần không theo thứ tự.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải chấp hành quy tắc giao thông đường bộ.

Thang điểm 100, điểm đạt từ 80 điểm trở lên

Thí sinh ký xác nhận kết quả vào Biên bản.

Thí sinh sau khi đạt cả 3 phần sát hạch thì được cấp Giấy phép lái xe.

 

III. NHẬN GIẤY PHÉP LÁI XE

            + Thí sinh đạt trong kỳ sát hạch thì được cấp Giấy phép lái xe sau 14 ngày. Thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân trực tiếp đến nhận Giấy phép lái xe và hồ sơ trong giờ hành chính tại:

Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông VT Bình Định,

Địa chỉ: Số 361 đường Tây Sơn – TP.Quy Nhơn – tỉnh Bình Định;

Điện thoại liên hệ nhận Giấy phép lái xe:    02563. 846911

             + Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Bình Định phối với Bưu điện tỉnh thực hiện cấp trả Giấy phép lái xe cho thí sinh sát hạch đạt sau 2 giờ kết thúc sát hạch. Thí sinh nào có nhu cầu nhận Giấy phép lái xe sau 2 giờ kết thúc sát hạch thì đăng ký trực tiếp với nhân viên Bưu điện khi bắt đầu kỳ sát hạch (Phí dịch vụ: 50.000 đồng).

 

IV. HỌC PHÍ ĐÀO TẠO:

             + Trong giờ hành chính: 12.463.000 VNĐ

             + Trong giờ hành chính: 13.492.000 VNĐ

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Đào tạo, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định.

Địa chỉ: Số 361 đường Tây Sơn – Tp. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định;

Số điện thoại liên hệ hướng dẫn đăng ký học: 02563. 646373

 

 

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top