VĂN BẢN

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Nghị định 138/2018 NĐ-CP Nghị định 138/2018 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 65/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Nghị định 10/10/2018
Thông tư 12/2017 TT-BGTVT Quy đinh về Đào tạo và Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 15/04/2017
QCVN 41:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ Thông tư 01/11/2016
Nghị định 65/2016 NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Nghị định 01/07/2016
QCVN 40:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 10/12/2015
40/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Thông tư 02/04/2015
02/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu Thông tư 02/02/2015
23/2014/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Thông tư 26/06/2014
46/2012/TT-BGTV Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 07/11/2012
06/2012/TT-BGTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 08/03/2012
04/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ – BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thông tư 20/02/2011

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top