VĂN BẢN

Số văn bản

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/03/2023 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư Số 02/2023/TT-BGTVT "Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" Sửa đổi một số điều Thông tư 16/2021/TT-BGTVT Thông tư 10/05/2023
Thông tư 01/2021/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 15/04/2023
38/2019/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 38/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 14/04/2023
04/2022/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 22/04/2022
QCVN 105 QUY CHUẨN THIẾT BỊ GIÁM SÁT THỜI GIAN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe (sau đây gọi tắt là thiết bị DAT) là thiết bị điện tử được lắp trên xe ô tô để ghi, lưu trữ, xác thực và truyền nhận các thông tin bắt buộc liên quan trong quá trình dạy và thực hành lái xe. Công văn 28/12/2020
QCVN 106:2020/BGTVT QUY CHUẨN THIẾT BỊ MÔ PHỎNG ĐỂ ĐÀO TẠO LÁI XE- CABIN HỌC LÁI XE Ô TÔ Thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ô tô: là thiết bị cơ khí, điện tử được sử dụng để hướng dẫn việc học lái xe ô tô (sau đây gọi tắt là thiết bị mô phỏng dạy lái xe). Công văn 28/12/2020
Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Thông tư 29/05/2020
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Nghị định 17/01/2020
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ Thông tư 31/12/2019
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt Nghị định 31/12/2019
31/2019/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Thông tư 29/08/2019
Nghị định 138/2018 NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô Nghị định 138/2018 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 65/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Nghị định 10/10/2018
Thông tư 12/2017 TT-BGTVT Quy đinh về Đào tạo và Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 15/04/2017
Nghị định 65/2016 NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe Nghị định 01/07/2016
QCVN 40:2015/BGTVT Quy chuẩn Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe Quy chuẩn kỹ thuật về Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 10/12/2015
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tư 09/11/2015
Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGT Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe Thông tư 21/08/2015
40/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Thông tư 02/04/2015
02/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu Thông tư 02/02/2015
Thông tư số: 53/2014/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT, SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT, SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Thông tư 20/10/2014

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top