1/ Cơ sở Quy Nhơn

Trên mặt bằng 37.907m2 đất được cấp (đã trừ 15.928m2 đất núi), Trung tâm chia làm 03 khu chức năng:

a/ Khu A phía trước tiếp giáp đường Tây Sơn (Quốc lộ 1D): Bằng nguồn vốn tích lũy của mình, Trung tâm đã và sẽ tiếp tục đầu tư.

- Năm 2002, xây dựng dãy nhà hai tầng diện tích sàn 1.359 m2, sử dụng làm trụ sở văn phòng làm việc của bộ máy quản lý, hệ thống phòng thi lý thuyết, văn phòng điều hành sát hạch, hệ thống phòng thí sinh chờ thi lý thuyết và kỹ năng lái xe trong hình;

- Năm 2003 xây dựng sân hình sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và A2;

- Năm 2003, 2008 và 2010 xây dựng lần lượt ba nhà để xe tập lái hạng B, xe thiết bị và xe học viên, với tổng diện tích 792 m2

- Dự kiến trong năm 2014, xây dựng văn phòng một cửa để phục vụ tốt nhu cầu nộp, nhận hồ sơ của dân và nhà phục vụ thí sinh trú nắng, mưa chờ sát hạch kỹ năng lái xe trên 

 

Hình ảnh khu A 

b/ Khu B tiếp giáp chân núi Vũng Chua: Bằng nguồn vốn tích lũy của hoạt động theo từng giai đoạn tài chính, Trung Tâm đã và sẽ thực hiện đầu tư.

- Năm 2005, thanh lý nhà làm đồng (Nhận chuyển giao từ Cty Vận tải ô tô Bình Định năm 1997) và tiến hành xây dựng hoàn thiện dãy nhà 4 tầng và khối 2 tầng có tổng diện tích sàn 2.308 m2, đây là công trình phụ trợ của Trung tâm sát hạch lái xe, được bố trí 3 tầng gồm hội trường, ký túc xá, nhà bếp, nhà ăn để phục vụ ăn, nghỉ cho giáo viên, học viên của các cơ sở đào tạo khác đến ở trong thời gian tập luyện làm quen hình, xe, thiết bị và dự sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm sát hạch lái xe Bình Định; sử dụng 01 tầng làm hệ thống phòng học lý thuyết của Trung tâm.

- Nhà xưởng hiện có diện tích 694 m2 (Nhận chuyển giao từ Cty Vận tải ô tô Bình Định năm 1997), năm 2003 được cải tạo lại lần nữa để làm nhà gara xe lớn, xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe, nhà kho (dự kiến 2015 thanh lý vì nằm trong quy hoạch lộ giới mở đường)

- Năm 2009, cải tạo hoàn thiện mặt bằng sân hình phục vụ đào tạo, sát hạch lái xe đầu kéo sơ mi rơmooc hạng Fc;

- Năm 2013, xây dựng hoàn thiện bờ kè chống sạt lỡ và hệ thống mương  cống hộp để thoát nước mưa núi Vũng Chua ra cống thoát công cộng quốc lộ 1D; xây dựng đường tập lái bao quanh khu B;

- Năm 2015, dự kiến xây dựng lại xưởng, nhà gara xe hai tầng sát bờ kè chống sạt lỡ, phía sau nhà bốn tầng có diện tích sàn 1.800 m2 và bê tông hóa sân hình tập lái cho các hạng giấy phép lái xe.

Hình ảnh khu B

c/ Khu sân sát hạch kỹ năng lái xe trong hình tổng hợp các hạng B, C, D và hạng E, có lắp đặt thiết bị báo lỗi chấm điểm tư động, nằm giữa khu A và B.

Năm 2002, sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm đã tích cực triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe tập trung tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật, đến đầu năm 2005 việc đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động chạy thử nghiệm.

Tổng mức đầu tư của Dự án trên 12,659 tỷ đồng. Trong đó:

- Ngân sách cấp trực tiếp: 1,406 tỷ đồng;

- Vốn Sở GTVT chuyển cấp: 2,546 tỷ đồng;

- Vốn Trung tâm đầu tư:  2,469 tỷ đồng;

- Vốn vay đầu tư:  6,238 tỷ đồng. (Từ năm 2005 đến 2009, Trung tâm sử dụng 4,306 tỷ đồng thuộc nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị cộng với 3,817 tỷ đồng phí sát hạch do Sở GTVT chuyển (phần 40% phí sát hạch theo quy định của Thông tư 53/2007/TT-BTC dùng trả vốn vay và lãi vay), để trả lãi vay số tiền 1,885 tỷ đồng và vốn vay số tiền 6,238 tỷ đồng).   

Tháng 07/ 2005 được Cục Đường bộ Việt Nam kiểm chuẩn và kết luận đã đáp ứng được các quy định của Tiêu chuẩn Ngành số 22TCN-286-01 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, có Văn bản số 3272/CĐBVN-QLPT&NL ngày 29/9/2005 về việc xác nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại I tỉnh Bình Định đủ điều kiện hoạt động.

Cuối năm 2011, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm chuẩn lại Trung tâm sát hạch, nhưng không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới, nên tạm dừng cấp phép hoạt động để chờ xử lý:

Với lý do: Hệ thống thiết bị điện tử, phần mềm chương trình báo lỗi chấm điểm tự động do Hàn Quốc sản xuất, lắp, cài đặt thường có hiện tượng hư hỏng và  không còn phù hợp với quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải; kết cấu sân hình, đường đi chưa hợp lý gây ứ đọng xe tại một số bài thi; số lượng xe sát hạch hạng B, hạng C ít so với số lượng thí sinh dự thi tại mỗi kỳ sát hạch, mặt khác xe đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nhất là xe sát hạch hạng B, dẫn đến chất lượng hoạt động tại các kỳ sát hạch bị giảm sút và kéo dài thời gian.

Kết luận, xử lý: Để được cấp Giấy Chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu Trung tâm phải đầu tư thay mới thiết bị điện tử và phần mềm chương trình báo lỗi chấm điểm tự động; thay mới xe hạng B và bổ sung thêm xe sát hạch hạng B, C; cải tạo lại sân hình cho phù hợp với thực tế.

Năm 2012, thực hiện Chủ trương tái đầu tư lại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bình Định tại Văn bản số 3584/UBND-KTN ngày 26/10/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, trên cơ sở kết luận, xử lý của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe Mã số QCVN 40 : 2012/BGTVT ban hành tại Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 6/6/2012 của Bộ Giao thông Vận tải; Trung tâm đã triển khai việc lập và thực hiện Dự án tái đầu tư lại Trung tâm sát hạch lái xe, với tổng mức đầu tư trên 6,4 tỷ đồng, bằng nguồn vốn tích lũy từ các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Đến đầu năm 2013 dự án hoàn thành và được Tổng Cục Đường bộ kiểm chuẩn, cấp lại Giấy chứng nhận số 11/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 29/01/2013, xác nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.  

Năm 2014, Trung tâm tiếp tục đầu tư bổ sung để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sát hạch lái xe mô tô hạng A2, được Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cấp lại Giấy chứng nhận số 23/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2014 Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Khu sân sát hạch  kỹ năng lái xe trong hình tổng hợp

2/ Cơ sở Hoài Nhơn

Mặt trước cơ sở đào tạo lái xe Hoài Nhơn

Thực hiện Văn bản số 3827/UBND-XD ngày 4/12/2007 và số 4028/UBND-NĐ ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Bình Định, về việc cho chủ trương và chấp thuận địa điểm để Trung tâm đào tạo nghiệp vụ GTVT chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 tại xã Hoài Tân; Văn bản số 743/UBND-XD ngày 15/3/2010 của UBND tỉnh về việc cho phép Trung tâm hỗ trợ 0,8 tỷ đồng cho UBND huyện Hoài Nhơn, để đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt tại thôn An Dưỡng xã Hoài Tân.

Khu văn phòng làm việc, lớp học, nhà nghỉ, nhà để xe Cơ sở đào tạo lái xe Hoài Nhơn

Được sự chỉ đạo của UBND huyện, sự hỗ trợ của các phòng chức năng  trong huyện Hoài Nhơn và UBND xã Hoài Tân, Trung tâm đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 cấp 19.475 m2 đất tại thôn An Dưỡng, xã Hoài Tân cho Trung tâm. Sau khi cầu vượt đường sắt được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2011, Trung tâm đã nhanh chóng triển khai các gói thầu của dự án xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được duyệt. Đến cuối tháng 12/2011, dự án được thực hiện hoàn thành, với tổng mức đầu tư 14,255 tỷ đồng, bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản và quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị. Bao gồm các hạng mục như sau:

- Xây dựng dãy nhà hai tầng có diện tích sàn 973 m2 là hệ thống phòng học, hội trường, khu làm việc, được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ, công cụ, thiết bị, mạng máy vi tính phục vụ giảng dạy các lớp học và các phòng làm việc.

- Xây dựng nhà bảo vệ, nhà ăn, ở cho giáo viên với diện tích 149 m2.

- Xây dựng nhà xưởng và gara bảo quản xe, diện tích 496 m2.

- Xây dựng sân tập lái hình liên hoàn theo mô hình sân sát hạch lái xe loại 2 bằng kết cấu bê tông xi măng, bờ kè và hệ thống tường rào cổng ngõ.

- Đầu tư 15 xe ô tô phục vụ đào tạo hạng B và hạng C.

- Đầu tư sân hình, thiết bị Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.

Năm 2012, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra, xét cấp Giấy chứng nhận số 500/SGTVT-GCN ngày 16/4/2012 Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động cho Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Hoài Nhơn. 

 

Khu sân tập kỹ năng lái xe trong hình tại Cơ sở đào tạo lái xe Hoài Nhơn


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top