Học phí đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định năm 2023 (07/08/2023)

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định ban hành Quyết định số 759/TB-TTĐT ngày 07/8/2023 về việc điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô các hạng tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định.Chi tiết đơn giá học phí của từng hạng giấy phép lái xe như sau:


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top