• Đào tạo vá sát hạch lái xe mô tô các hạng A1, A2.
  • Đào tạo lái xe ô tô các hạng B11, B1, B2, C, D, E, FC.

  • Đào tạo lái phương tiện thủy nội địa.

  • Tổ chức phục vụ các kỳ sát hạch lái xe ô tô.

  • Liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành giao thông vận tải.

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top