ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GTVT BÌNH ĐỊNH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023-2028 (26/03/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐVC ngày 01/7/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiền tới Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2028 và Kế hoạch số 58/KH-CĐCS ngày 14/02/2023 của Công đoàn cơ sở Sở GTVT Bình Định về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 25/3/2023 Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở thành viên Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

.Tại Đại hội, Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua. Trong 5 năm qua Ban chấp hành đã làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: đóng bảo hiểm đầy đủ, tăng lương đúng thời hạn, thăm hỏi, động viên đoàn viên khi ốm đau, tai nạn, quan tâm đến chế độ chính sách cho nữ đoàn viên (tặng quà, tổ chức tham quan nhân ngày Quốc tế phụ nữ và Phụ nữ Việt Nam hàng năm), tặng quà và khen thưởng thành tích cho các cháu thiếu nhi là con của Viên chức, người lao động trong đơn vị. Đặc biệt công tác xã hội từ thiện được Ban chấp hành quan tâm hàng đầu. Trong 05 năm qua, vận động đoàn viên công đoàn được chính quyền Trung tâm ủng hỗ, Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện với số tiền gần 750 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực.

          Tại Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp gồm có 07 đồng chí và tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Chủ tích công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn, UBKT và chủ nhiệm UBKT.

Danh sách các thành viên Ban chấp hành và Ủy Ban kiểm tra cụ thể như sau:

                 I/Ban chấp hành:

  1. Đồng chí: Võ Thị Kim Lang                    -  Chủ tịch
  2. Đồng chí: Nguyễn Thành Hiếu               - Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí: Trần Văn Kiêm                       - Ủy viên
  4. Đồng chí: Trương Thị Hoài Phương      - Ủy viên
  5. Đồng chí: Trần Ngọc Tài                        - Ủy viên
  6. Đồng chí: Nguyễn Minh Thiên               - Ủy viên
  7. Đồng chí: Phạm Thị Út                          - Ủy viên

II/Ủy Ban kiểm tra:

  1. Đồng chí: Trương Thị Hoài Phương     - Chủ nhiệm
  2. Đồng chí: Trần Văn Kiêm                      - Ủy viên
  3. Đồng chí: Đỗ Chí Trung                        - Ủy viên

           Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ, BCH sẽ cố gắng để tiếp tục đưa hoạt động đoàn ngày càng vững mạnh, đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động, tạo sự đoàn kết nội bộ, cùng nhau đưa Trung tâm ngày càng phát triển xứng đáng là đơn vị đào tạo nghề lái xe điển hình của tỉnh Bình Định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top