Phí sát hạch cấp giấy phép lái xe tăng kể từ 01/8/2023 (27/07/2023)

Ngày 07/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

1.Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:
+ Tổ chức thu phí, lệ phí và người nộp phí, lệ phí quy định tại Điều 2 Thông tư này.
+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
Thông tư này không áp dụng đối với sát hạch lái xe và cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
2. Điều 2 của Thông tư quy định:
+ Người nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này phục vụ các công việc quy định thu phí, lệ phí sau đây:
a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng.
b) Cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện.
c) Sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
+ Tổ chức thu phí, lệ phí quy định tại Thông tư này gồm: Cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan quản lý đường bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3. Mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Số TT Tên phí, lệ phí Đơn vị tính Mức thu
(đồng)
1 Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công)
a Cấp lần đầu, cấp có thời hạn, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số Lần/phương tiện 200.000
b Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số Lần/phương tiện 50.000
c Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tạm thời Lần/phương tiện 70.000
d Đóng lại số khung, số máy Lần/phương tiện 50.000
2 Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện
  Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) Lần 135.000
3 Phí sát hạch lái xe    
a Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:
  - Sát hạch lý thuyết
- Sát hạch thực hành
Lần
Lần
60.000
70.000
b Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):
  - Sát hạch lý thuyết Lần 100.000
- Sát hạch thực hành trong hình Lần 350.000
- Sát hạch thực hành trên đường giao thông Lần 80.000
- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông Lần 100.000

Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Để nắm bắt được toàn bộ thông tư hãy tải file đính kèmTin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top