Khóa học Khai giảng Sát hạch Học phí
Nâng hạng B2 lên C Khóa 204 24/12/2017 27/01/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 205 22/01/2018 03/03/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 206 20/02/2018 31/03/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 207 21/03/2018 28/04/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 208 19/04/2018 02/06/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 209 18/05/2018 30/06/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 210 16/06/2018 28/07/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 211 15/07/2018 18/08/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 212 13/08/2018 29/09/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 213 11/09/2018 27/10/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 214 10/10/2018 17/11/0208 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 215 08/11/2018 15/12/2018 2.660.000 Danh sách
Nâng hạng B2 lên C Khóa 216 07/12/2018 12/01/2019 2.660.000 Danh sách

   

 

I/ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2018: 

STT Khóa Ngày
khai giảng
Thời gian
Lý thuyết
Thời gian
thực hành
Ngày
tốt nghiệp
Ngày
sát hạch
Số lượng
tuyển sinh
1 Nh B2-C. K204 24/12/2017 24/12-30/12/2017 31/12-22/01/2018 22/01/2018 27/01/2018 5
2 Nh B2-C. K205 22/01/2018 22/01-28/01/2018 29/01-20/02/2018 20/02/2018 03/03/2018 5
3 Nh B2-C. K206 20/02/2018 20/02-26/02/2018 27/02-21/03/2018 21/03/2018 31/03/2018 5
4 Nh B2-C. K207 21/03/2018 21/03-27/03/2018 28/03-19/04/2018 19/04/2018 28/04/2018 5
5 Nh B2-C. K208 19/04/2018 19/04-25/04/2018 26/04-18/05/2018 18/05/2018 02/06/2018 5
6 Nh B2-C. K209 18/05/2018 18/05-24/05/2018 25/05-16/06/2018 16/06/2018 30/06/2018 5
7 Nh B2-C. K210 16/06/2018 16/06-22/06/2018 23/06-15/07/2018 15/07/2018 28/07/2018 5
8 Nh B2-C. K211 15/07/2018 15/07-21/07/2018 22/07-13/08/2018 13/08/2018 18/08/2018 5
9 Nh B2-C. K212 13/08/2018 13/08-19/08/2018 20/08-11/09/2018 11/09/2018 29/09/2018 5
10 Nh B2-C. K213 11/09/2018 11/09-17/09/2018 18/09-10/10/2018 10/10/2018 27/10/2018 5
11 Nh B2-C. K214 10/10/2018 10/10-16/10/2018 17/10-08/11/2018 08/11/2018 17/11/2018 5
12 Nh B2-C. K215 08/11/2018 08/11-14/11/2018 15/11-07/12/2018 07/12/2018 15/12/2018 5
13 Nh B2-C. K216 07/12/2018 07/12-13/12/2018 14/12-05/01/2019 05/01/2019 12/01/2019 5

 

II/ HỌC PHÍ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ SÁT HẠCH

1. Học phí đào tạo: 2.660.000 đồng

2. Lệ phí sát hạch, phí cấp Giấy phép lái xe: 585.000 đồng (Nộp vào ngày sát hạch). Trong đó:

                                                                          + Sát hạch lý thuyết:           90.000 đồng

                                                                          + Sát hạch hình tổng hợp: 300.000 đồng

                                                                          + Sát hạch trên đường:         60.000 đồng

                                                                          + Cấp Giấy phép lái xe:      135.000 đồng

 

III/ LOẠI XE ĐƯỢC PHÉP ĐIỀU KHIỂN SAU KHI NHẬN GIẤY PHÉP LÁI XE.

Giấy phép lái xe hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

1/ Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

2/ Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

3/ Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC LÁI XE

1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

2. Đủ tuổi 21 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khỏe, trình độ văn hóa theo quy định;

3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng C phải có thời gian hành nghề lái xe từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

 

V/ QUY ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  HỌC

     Người học lái xe lập 01 bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Số 361 đường Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

   Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

2. Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn;

3. Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

4. Bản sao Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 (còn thời hạn tính tới ngày sát hạch).

5. Bộ hồ sơ gốc của Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 (Bảng điểm, Chứng chỉ nghề, Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch)

6. Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

7. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

8. Ảnh 3x4 kiểu Chứng minh nhân dân, số lượng: 4 tấm.

 

Người đến nộp hồ sơ đăng ký dự học sẽ được bộ phận nhận hồ sơ thông báo khóa học, thời gian khóa học và người nộp hồ sơ ký vào hợp đồng học nghề , nộp học phí tại bộ phận kế toán. Hoàn thành việc đăng ký khóa học, người nộp hồ sơ sẽ nhận:

            + Biên lai thu học phí.

            + Hợp đồng học nghề.

Căn cứ theo hợp đồng đã ký, người học đến dự Khai giảng để được thông báo chi tiết về nội dung, chương trình học, thời gian học của khóa và các quy định khác.

 

Hồ sơ có bán tại Phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông VT Bình Định,

số 361 đường Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Đào tạo, Trung tâm Đào tạo NV GTVT Bình Định.

Địa chỉ: Số 361 đường Tây Sơn – TP.Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Điện thoại liên hệ hướng dẫn đăng ký học: 02563. 646373

Điện thoại liên hệ nhận Giấy phép lái xe:     02563. 846911

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top