Lễ kết nghĩa giữa Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định với Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão (02/05/2019)

Thực hiện công văn số 378/UBND-TH ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giới thiệu và phân công các cơ quan, đơn vị vùng đồng bằng kết nghĩa với các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số. Và Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 04/8/2019 của UBND huyện An Lão về việc phân công cho cơ quan, đơn vị, trường học kết nghĩa với các thôn đặc biệt khó khắn. Ngày 30/3/2019 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An Lão tổ chức Lễ kết nghĩa với Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão. Đến dự buổi Lễ có các ông: Chung Thành Ngà, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định; ông Lý Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định; Ông Nguyễn Văn Hùng đại diện Bưu điện huyện An Lão; Ông Mai Xuân Quanh, chủ tịch công đoàn Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định; ông Trần Duy Huân, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định; Về chính quyền địa phương có ông Đinh Văn Phú, Chủ tịch xã An Trung, ông Đinh Văn Be trưởng thôn 8, cùng toàn thể đồng bào Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão.

Lễ ký kết kết nghĩa giữa Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An Lão với Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình đoàn kết dưới sự chứng kiến của cán bộ viên chức các đơn vị và toàn thể đồng bào thôn 8.

Thông qua bản cam kết: việc kết nghĩa giúp đỡ hỗ trợ đồng bào thôn 8, phát triển KT-XH bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong thôn. Hoạt động kết nghĩa phải thực hiện thường xuyên liên tục, có nề nếp, gặp gỡ sinh hoạt giao lưu theo định kỳ một năm 2 lần, nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, thiết thực thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến đồng bào, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước, chế độ XHCN; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng thi đua thực hiện các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng làng văn hóa”, “xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, phong trào “3 không về ANTT ở tuyến núi”. Tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào ổn định đời sống không để Fulrô, Đê Ga móc nối họt đông, không để tôn giao tuyên truyền phát triển trái phép và ngăn chặn đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; nắm bắt và kịp thời đề xuất với chính quyền địa phương giải quyết, xử lý những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đồng bào; những mâu thuẫn, tranh chấp và những vấn đề phát sinh, phức tạp trong nội bộ, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, phát sinh điểm nóng. Tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An Lão với đồng bào Thôn 8.

Hoạt động kết nghĩa với đồng bào thôn 8 là một trong những hoạt động của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tinh thần đoàn kết gắn bó với đồng bào dân tộc. Đặc biệt, công tác kết nghĩa là một hình thức mới để nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh vạch trần luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại sự nghiệp đổi mới, chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Từ đó, làm cho đồng bào nhận thức rõ hơn, thấy được sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Cũng tại lễ ký kết này, Các lãnh đạo của 03 đơn vị tham gia kết nghĩa thay mặt viên chức và người lao động đã trao tăng 64 xuất quà cho toàn thể 64 hộ đồng bào thôn 8, xã An Trung trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của những ngày đầu xuân.

Một số hình ảnh trong Lễ kết nghĩa giữa Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định, Bưu điện huyện An Lão với đồng bào Thôn 8, xã An Trung, huyện An Lão.


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top