Sơ đồ Site

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
  Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
  Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
  Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
  Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

  Top