Lịch sát hạch tháng 6 năm 2023 (01/06/2023)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Định thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô trên địa bàn tỉnh Bình Định tháng 6 năm 2023 như sau

Lịch sát hạch tháng 4 năm 2023 (28/03/2023)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Định thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô trên địa bàn tỉnh Bình Định tháng 4 năm 2023 như sau:

Lịch sát hạch tháng 7 năm 2019 (27/06/2019)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Định thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 7 năm 2019 như sau:

 

Lịch sát hạch tháng 8 năm 2018 (28/07/2018)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Định thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 8 năm 2018 như sau:

 

 

Lịch sát hạch tháng 7 năm 2018 (29/06/2018)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình ĐỊnh thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 7 năm 2018 như sau:

Lịch sát hạch tháng 6 năm 2018 (01/06/2018)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình ĐỊnh thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 6 năm 2018 như sau:

Lịch sát hạch tháng 4 năm 2018 (29/03/2018)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình ĐỊnh thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 4 năm 2018 như sau:

Lịch sát hạch tháng 03 năm 2018 (03/03/2018)

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình ĐỊnh thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 03 năm 2018 như sau:

Lịch sát hạch tháng 02 năm 2018 (28/01/2018)

 

Sở giao thông vận tải tỉnh Bình ĐỊnh thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe ôtô và môtô tháng 02 năm 2018 như sau:

Lịch sát hạch tháng 01 năm 2018 (28/12/2017)

Lịch sát hạch ô tô và môtô tháng 01 năm 2018


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top