Chi hỗ trợ tiến ăn, tiền đi lại cho học viên là Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công công an học nghề tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định tốt nghiệp năm 2022 (đợt 2) (01/08/2023)

Chi hỗ trợ tiến ăn, tiền đi lại cho học viên là Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công công an học nghề tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định tốt nghiệp năm 2022 (đợt 2)


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top