Xử lý nghiêm vi phạm tải trọng xe đối với các dự án, công trình (09/04/2015)

Tổng Cục ĐBVN vừa có văn bản yêu cầu các các cơ quan, đơn vi chức năng liên quan tiếp tục nghiêm túc thực hiện kiểm soát phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng và tải trọng xe đối với các dự án, công trình.

 Kiểm soát tải trọng xe là vấn đề cấp thiết cho năm 2015 

Kiểm soát tải trọng xe là vấn đề cấp thiết cho năm 2015

Đối với các Ban QLDA và Cục Quản lý đường bộ cần phải tổ chức mời nhà thầu, ký cam kết bổ sung quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng vào hợp đồng theo các nội dung đã được quy định. Các dự án chuẩn bị được triển khai cần phải được bổ sung các nội dung, quy định về kiểm soát tải trọng xe vào Hồ sơ mời thầu, yêu cầu, Hợp đồng ký kết

Ngoài ra, cần phải có công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành sử dụng các phương tiện cơ giới đường bộ đúng tải trọng, kích thước theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại các dự án. Xử lý theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng đối với những nhà thầu vi phạm. Báo cáo tình hình vi phạm định kỳ hàng tháng, của các nhà thầu, xe vi phạm. Theo dõi tổng hợp làm cơ sở đánh giá xếp hạng các nhà thầu xây lắp, nhà tư vấn theo quy định của Bộ GTVT.

Đối với các nhà thầu thi công cần phải có trách nhiệm quản lý các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường, phương tiện thuê đảo bảo quy định kích thước về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định. Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe  vi phạm kích thước thùng hàng và chở hàng quá quy định do các đơn vị cung cấp, các phương tiện vận chyển của các nhà thầu trên công trường cần phải đăng ký biển số xe, trọng tải, trọng lượng cho phép tham gia giao thông đối với Ban QLDA, chủ đầu tư đồng thời lập nhật ký các phương tiện ra vào công trường, số lượng xe sử dụng, chuyến vận chuyển, loại và khối lượng hàng hóa.

Đối với tư vấn giám sát cần phải kiểm tra các phương tiện ra vào, lập biên bản đối với các nhà thầu thi công vi phạm đồng thời không ký xác nhận khối lượng vật tư, vật liệu các xe vi phạm đồng thời báo cáo với Ban QLDA, chủ đầu tư. Đối với vi phạn lần 2 cần phải đình chỉ thi công đồng thời từ chối nghiệm thu các khối lượng hạng mục trong thời gian bị tạm đình chỉ thi công. Trường hợp vi phạm lần thứ 4 cần phải báo cáo Ban QLDA, chấm dứt hợp đồng.

Ban QLDA, Cục QLĐB có quyền hạn nhắc nhở vi phạm, đình chỉ, thay thế Giám đốc dự án, phạt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm. Đối với tư vấn giám sát sẽ có hình thức nhắc nhở, thay thế phạt hợp đồng theo các mức độ quy định của hợp đồng và Bộ GTVT.

Dựa trên mức độ vi phạm, Tổng cục ĐBVN sẽ xử lý theo nhiều mức độ. Đối với các cá nhân, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý bằng hình thức phê bình, khiển trách, cảnh cáo, điều chuyển công tác và các hình thức khác theo quy định. Riêng với các tổ chức sẽ có hình thức trừ điểm trong đánh giá năng lực của Bộ GTVT, phê bình, khiển trách, cảnh cáo, và điều chuyển dự án cho chủ đầu tư khác, không giao tiếp các dự án công trình mới.

Hà Vũ


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top