Thông báo về việc tạm dừng đào tạo và sát hạch lái xe ô tô và mô tô (23/03/2020)

Nhằm hạn chế các hoạt động tập trung đông người để chủ động phòng chống dịch Covid - 19 Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình ĐỊnh thông báo:

Tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô và ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định kể từ ngày 23/3/2020 theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Bình Định tại thông báo số 29/ TB-SGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2020

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top