Video học trực tuyến môn Pháp luật Giao thông đường bộ (03/06/2021)

Bộ Video học trực tuyến môn Pháp luật Giao thông đường bộ

Phần 1 : 

Phần 2 : 

Phần 3 : 

Phần 4 : 

Phần 5 : 

Phần 6 : 

Phần 7 : 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top