Thông báo tổ chức hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trở lại trên địa bàn tỉnh (16/10/2021)

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay đã cơ bản được kiểm soát; các quy định về phong tỏa, giãn cách chặt chẽ; nhiều loại hình hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội đang được khôi phục, hoạt động trở lại. Với tinh thần “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Sở Giao thông vận tải đã cho phép triển khai thực hiện công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Định 

- Từ ngày 18/10/2021, cho phép tổ chức hoạt động trở lại công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Trong quá trình hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn về đào tạo, sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Văn bản số 1638 ngày 15/10/ 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định vê việc tổ chức hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trở lại trên địa bàn tỉnhTin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top