Thông báo chi hổ trợ cho học viên là bộ đội xuất ngũ học nghề (21/08/2020)

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định thông báo về việc chi hổ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là bộ đội xuất ngũ học nghề tại Trung tâm năm 2019 đến tháng 4 năm 2020

Thục hiệ quyết toán kinh phí hổ trợ đào tạo nghè với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định đối với học viên là Bộ đội, Công an xuất ngũ có thẻ học nghề theo quy định của nhà nước.

Nay Trung tâm thực hiện chi trả hổ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là Bộ đội, Công an xuất ngũ học nghề lái xe tại Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Đinh đã tốt nghiệp từ năm 2019 đến tháng 04 năm 2020

Thời gian chi trả: từ ngày 21/8/2020 đến hết ngày 20/9/2020

ĐỊa điểm chi trả: Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Đinh; Số 361 đường Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 9 Bộ phận kế toán.

Quá thời gian chi trả trên, học viên nào không đến nhận, số tiền trên sẽ chuyển về ngân sach nhà nước, Trung tâm không chịu trách nhiệm./.Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top