Hội nghị viên chức - người lao động năm 2021 (20/03/2021)

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chiều ngày 17/3/2021 tại Hội trường Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định đã tổ chức Hội nghị viên chức  người lao động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quả - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Bịnh Định, ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức người lao động Trung tâm.

Tại Hội nghị, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo như: Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị VC-NLĐ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiên nội bộ.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm nói riêng. Đồng thời hoạt động của Trung tâm luôn bị chi phối bởi quy luật thị trường với sự cạnh tranh gay gắt thị phần đào tạo giữa các trung tâm Đào tạo và Sát hạch. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm, với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó,sự tham gia tích cực của tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động năm 2020 đề ra đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quả - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Sở ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng của Trung tâm và đề nghị Trung tâm phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của viên chức người lao động đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động Công đoàn trong năm 2020, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021.


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top