HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 (31/01/2023)

Chiều 31/01/2023, tại Trụ sở chính Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Đinh số 361 đướng Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức  người lao động năm 2023. Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định; ông Võ Văn Trịnh Ủy viên thường vụ Công đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Bịnh Định, Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể viên chức người lao động Trung tâm.

Tại Hội nghị, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo như: Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết hội nghị VC-NLĐ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Thông qua dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng tới đời sống xã hội nói chung và  diễn biến khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và trên thế giới đã ảnh hưởng không ít đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm. Đồng thời hoạt động của Trung tâm luôn bị chi phối bởi quy luật thị trường với sự cạnh tranh gay gắt thị phần đào tạo giữa các trung tâm Đào tạo và Sát hạch. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm, với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó,sự tham gia tích cực của tập thể viên chức và người lao động của Trung tâm đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động năm 2022 đề ra đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đã nêu rõ trong năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và trên thế giới, ngay từ đầu năm, Chi bộ đảng, Ban Lãnh đạo và tập thể  VC-NLĐ Trung tâm đã bám sát các kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị VC- NLĐ 2022 đề ra. Sang năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn, Các bộ phận trong Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ cả trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể, từng bước hoàn thành  nhiệm vụ, kế hoạch trong Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ năm 2023.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của viên chức người lao động đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động Công đoàn trong năm 2022, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân, đưa ra kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2023. Ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo chính quyền và Lãnh đạo Công đoàn và toàn thể Hội nghị đã nhất trí 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Hội nghị Viên chức người lao động 2023.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top