DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C, D, E, FC NGÀY 29/4/2023 (28/04/2023)

Ngày 29/4/ 2023 Tại Trung tâm sát hạch lái xe Bình Định thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban sát hạch lái xe của Sở Giao thông vận tải Bình ĐỊnh tổ chức sát hạch lái xe cho 360 thí sinh đăng ký dự sát hạch

Thí sinh đăng ký dự sát hạch bao gồm thí sinh đăng ký dự sát hạch lần đầu và thí sinh không đạt ở các kỳ sat hạch trước của Trung tâm và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trung Lương. Danh sách thí sinh đăng ký dự sát hạch có trong File đính kèm.Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top