DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG A1, A2 NGÀY 28/5/2023 (27/05/2023)

Ngày 28/5/2023 Tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới  Bình Định thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban sát hạch lái xe của Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức sát hạch lái xe cho 458 thí sinh hạng A1 và 27 thí sinh A2

Thí sinh đăng ký dự sát hạch bao gồm thí sinh đăng ký dự sát hạch lần đầu, thí sinh không đạt ở các kỳ sát hạch trước của Trung tâm. Danh sách thí sinh đăng ký dự sát hạch có trong File đính kèm

NTHTin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top