DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG 25/6/2023 (24/06/2023)

Ngày 25/6/2023 Tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới  Bình Định thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định. Ban sát hạch lái xe của Sở Giao thông vận tải Bình Định tổ chức sát hạch lái xe cho 420 thí sinh hạng A1 và 25 thí sinh A2


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3646373.  Fax:  0256.3646373
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  daotao@daotaogtvtbinhdinh.vn

Top