Hội nghị viên chức - người lao động năm 2019 (06/03/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GTVT Bình Định. Ngày 05 tháng 3 năm 2019 Trung tâm tổ chức hội nghị viên chức – người lao động (VC-NLĐ) năm 2019 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị VC-NLĐ năm 2018; Đề ra  phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn, tất cả vì mục tiêu đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho VC-NLĐ

Hội nghị rất vinh dự đón tiếp đồng chí Đặng Văn Ái – Phó giám đốc Sở giao thông vận tải Bình Định và đồng chí Võ Văn Trịnh - Ủy viên ban chấp hành công đoàn sở Giao thông vận tải Bình Định.

Thành phần hội nghị gồm có Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cùng với 125 viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Thanh Sơn phó giám đốc Trung tâm thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm trình bày báo cáo Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quý Hội nghị VC - NLĐ  năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm luôn xác định Chất lượng, uy tín đào tạo và đạo đức nghề nghiệp tạo nên thương hiệu của Trung tâm” là mục tiêu cơ bản lâu dài, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Với phương châm đó, trong năm 2018 Trung tâm đã đào tạo tốt nghiệp 4.481 học viên học lái xe ô tô các hạng dự sát hạch trúng tuyển cấp giấy phép lái xe cho 4429 người và 4.571 lái xe môtô hạng A1, A2; Trung tâm đã liên kết với Trường cao đẳng nghề Giao thông vận tải II tuyển sinh, đào tạo, dự sát hạch trúng tuyển cho 68 học viên được cấp chứng chỉ lái phương tiện hạnh nhất thủy nội địa và 61 học viên được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba; Trung tâm đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị  quyết hội nghị viên chức người lao động năm 2018. Đặc biệt thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 vượt 34,73% so với chỉ tiêu đề ra. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo công tác tài chính 2018, Báo cáo hoạt động công tác Thanh tra nhân dân năm 2018, Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động Trung tâm và Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện cho năm 2019. Hội nghị đã tập trung lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của VC-NLĐ và tích cực thảo luận, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và quyết tâm cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.  

    Thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông vận tải , đồng chí  Đặng Văn Ái- Phó giám đốc sở GTVT Bình Định đã chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đến Hội nghị và đánh giá cao kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2018 và công tác phối hợp với các đoàn thể trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho VC-NLĐ, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao,…phát huy tốt tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, xây dựng trung tâm dân chủ, văn minh, uy tín và đề nghị lãnh đạo trung tâm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ VC-NLĐ triển khai thực hiện tốt các nội dung đã thông qua tại Hội nghị của Trung tâm năm 2019.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị VC-NLĐ, đồng thuận cao với những chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện trong năm 2019. 

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng của sở giao thông vận tải Bình Định và Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định cho tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018 cụ thể: Khen thưởng cho 18 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Sở giao thông vận tải tặng giấy khen cho 24 cá nhân và 03 tập thể, giấy khen Công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định.

    Có thể nói, Hội nghị VC-NLĐ Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định năm 2019 thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh hội nghị


Tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH
Giấy phép:  50/PTNL ngày 23/10/2002
Địa chỉ:  361 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Qui Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại:  0256.3846911.  Fax:  0256.3846911
Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ:  truonglaibinhdinh@gmail.com

Top